Ingrid Lieten: “LiveTechValley zet Limburgse zorgindustrie op de kaart.”

Eind vorig jaar richtte Piet Stinissen, decaan aan de UHasselt, samen met enkele partners LifeTechValley op. Op 17 februari werd Ingrid Lieten aangesteld als directeur van de organisatie, die de uitbouw van de economie rond ‘Healthy Aging’ in de regio moet versterken. Samen vertellen ze aan Careflash wat LiveTechValley zal betekenen.

Wat is het doel van LifeTechValley?

Piet Stinissen: “Gezond ouder worden – Healthy Aging – wint steeds meer aan belang. De groep mensen die economisch nog potentieel heeft, maar waarvan de zorgbehoefte toeneemt, groeit gestaag. Er liggen dus wel wat kansen op het vlak van producten en diensten om mensen langer actief en gezond te houden. LifeTechValley wil op die markt inspelen. Deze cluster van verschillende organisaties willen samen van hun regio een internationale trekpleister maken voor innovaties in dat ‘Healthy Aging’-verhaal en het ecosysteem van de regio versterken.”

 

En Ingrid Lieten is de ideale persoon om dat doel te bereiken?

Piet Stinissen: "De laatste maanden zochten we intensief naar een directeur voor LifeTechValley. Ingrid was de kandidaat die ons het meest kon overtuigen met haar visie en aanpak. Ze heeft daarnaast heel wat managementervaring, kent de sector rond innovatie en gezondheidszorg en heeft een sterk netwerk.”

Ingrid Lieten: “Dat we met zijn allen ouder worden, is een schitterende evolutie. Om daarbij ook onze levenskwaliteit te behouden, moeten we wel terechtkunnen bij kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Dat houdt in dat onze woningen, onze openbare ruimte, onze zorgcentra, en onze manier van zorgen moeten veranderen en dat ons aanbod aan zorg- en hulpverlening dient in te spelen op de behoeften van ouderen. Daar is innovatie voor nodig, en dat is waar LifeTechValley wil aan werken. Aan dat project wil ik heel graag meebouwen.”

 

LifeTechValley is gegroeid uit LifeTechLimburg. Waarom die overgang?

Piet Stinissen: “Ten eerste we willen onze focus verscherpen. Vroeger was die heel breed, op life sciences in het algemeen. Met LifeTechValley kijken we naar de gebieden waar we sterk in zijn en dus echt het verschil kunnen maken. LiveTechValley ziet het ook wat grootser. Terwijl we met LiveTechLimburg de universiteit, de provincie, het innovatiecentrum en LRM (een investeringsmaatschappij voor Limburg, red.) verzamelden, zullen we met LiveTechValley ook de zorgsector en het bedrijfsleven, zoals VKW-Limburg en Locate in Limburg, nauwer betrekken. We willen ook boven het provinciale uitstijgen en ons binnen de hele Maas-Rijnregio – met Luik, Aken, Maastricht en Eindhoven – als topregio voor Healthy Aging positioneren.”

 

En hoe wil LiveTechValley die topregio creëren?

Ingrid Lieten: “In eerste instantie steunen we de al aanwezige bedrijven op vlak van innovatie, vermarkting en internationalisatie. Minstens even belangrijk: we kijken naar bedrijven die nog niet actief zijn in de zorg en die wel raakvlakken hebben met wat we doen. Daarnaast kijken ook hoe we globaal ondernemerschap kunnen versterken, bijvoorbeeld door spin-offs van de universiteit en starters in het BioVille-incubatiecentrum te ondersteunen. Ten slotte kijken we ook samen met Locate in Limburg hoe we buitenlandse bedrijven die de Belgische markt willen betreden naar deze regio kunnen krijgen.”

 

Kan je dat concreet maken?

Ingrid Lieten: “Een van de belangrijkste instrumenten die we ter beschikking hebben is Careville, een proeftuin in Genk en Hasselt waar we bedrijven helpen met de ontwikkeling en verbetering van een product. Dat kan gaan van een speciale zorgzetel tot een verzekeraar die een specifieke dienst voor ouderen wil verzorgen. Panelleden – senioren – testen daar producten en geven feedback. Wat bedrijven leren uit die proeffase kunnen ze gebruiken om hun product te verbeteren. Bedrijfsleiders kunnen er ook contact leggen met experten uit de zorgsector om snel af te toetsen of er behoefte is aan hun product of dienst.”

 

 En komen daar dan concrete projecten uit?

Piet Stinissen: “Ja, we werken in Careville bijvoorbeeld, onder andere met apothekers, het Wit-Gele Kruis en transportbedrijf H.Essers, rond individuele medicatieverdeling. Ouderen maken soms fouten bij hun medicatie-inname en via betere opvolging met smartphone, QR-codes en thuislevering van de medicijnen proberen we de veiligheid te verbeteren.”

“Er loopt momenteel ook een project ‘Back on Bike’ vanuit UHasselt-EDM en het Jessa-ziekenhuis. Dat wil patiënten met cardiale problemen gebruik laten maken van het Limburgse fietsroutenetwerk zonder zichzelf te overbelasten, en dat via een smartphone-app. De toeristische sector is immers ook geïnteresseerd in die groeiende ouderenmarkt.”

 

Waar wil LifeTechValley binnen vijf jaar staan?

Ingrid Lieten: “Vandaag werken we samen met een 45-tal bedrijven. Dat aantal willen we binnen vijf jaar verdubbelen. Op grotere schaal willen we erkend en herkend worden als regio waar je móet zijn op vlak van Healthy Aging. De sleutel daarvoor is: kunnen we dat ondernemerschap in de regio versterken? En kunnen we nieuwe mensen naar de sector trekken die initiatieven oppakken?”

 

Wat missen jullie nog om dat doel te bereiken?

Ingrid Lieten: “De overheid en de terugbetalingsorganisaties hebben vaak moeite met de erkenning van de innovaties die onze bedrijven ontwikkelen. Financiering van goede projecten blijft ook een aandachtspunt. Natuurlijk zetten we in de eerste plaats in op innovatieve businessmodellen, de rekeningen moeten ook zonder subsidies kloppen. Maar dat duwtje in de rug helpt wel.”