Privacy policy

Careflash wil je graag op een duidelijke manier inlichten over de manier waarop de persoonlijke gegevens die je ons toevertrouwt, verwerkt worden. Uiteraard kan Careflash niet instaan voor het privacybeleid van de websites die je via links vanuit www.careflash.be kan bereiken.

De ingewonnen informatie op dit moment is bedoeld voor gebruik door Careflash door middel van gegevensverwerking. De verzamelde informatie kan, door Careflash of haar commerciële partners, gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Zij geeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven en dit in het kader van de gegevensverwerking.

 

Het opslaan van data bij registratie, aankopen, diensten en acties

Careflash verzamelt persoonlijke informatie in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op al dan niet commerciële acties. Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door Careflash voor marketingdoeleinden en kan gedeeld worden met contractueel verbonden partijen. Het e-mailadres wordt opgevraagd via een opt-in, elke gebruiker van een dienst kan zo zelf bepalen of het beschikbaar kan gesteld worden aan derden.

Careflash bewaart ook informatie in databanken. Dit is noodzakelijk om bepaalde, unieke diensten, zoals de tweemaandelijkse nieuwsbrief, aan te bieden. Deze informatie wordt bewaard om de goede werking van de dienst te garanderen. Deze informatie kan eveneens gebruikt worden om via analyses de dienstverlening verder te verbeteren en om verder gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Careflash heeft de nodige veiligheidsmaatregelen genomen om je persoonlijke gegevens die onder onze controle vallen, te beschermen tegen toegang of wijziging door onbevoegden, onjuist gebruik of bekendmaking of onwettige vernietiging of verlies. Onze werknemers, die toegang hebben tot je persoonlijke gegevens, worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

 

Recht op inzage

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op verbetering ervan mits gedagtekend en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 

De eigenaar en beheerder van de data

De "Eigenaar en Beheerder van de data", dit wil zeggen, de persoon aan wie de gegevens over de klanten en de bezoekers van de website "www.careflash.be", toebehoort is: Redactiebureau Palindroom, Molenblookstraat 55, 3690 Zutendaal, Tel: 0032 (0)11 56 19 50, Fax: 0032 (0)11 96 08 40, Contactpersoon: Rik Neven

 

Het gebruik van de data

Vanaf je eerste bezoek aan deze site worden de volgende gegevens verzameld:

 

Cookie-beleid

Deze website laat - naast de directe, eigen cookies die noodzakelijk zijn voor een aangename en vlotte surfervaring - ook het gebruik van indirecte, zogenaamde Third Party cookies toe voor diensten geleverd door Google.

Omdat de wetgeving rond digitaal uitgeven sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast. Het is op elk ogenblik terug te vinden voor consultatie op de sites beheerd door Careflash. Je kan tenslotte ook, wanneer je dit wenst, alle geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of zelfs via je browserinstellingen de installatie van cookies weigeren, ook al zal dit een impact hebben op de kwaliteit van je surfervaring.