"Samenwerking architect en bouwheer kan nog altijd beter"

De ziekenhuiswereld is voortdurend met bouwen bezig. Elke instelling doet dat daarbij op z’n eigen manier en met z’n eigen ideeën. Toch zitten veel actoren daarbij met dezelfde vragen. VTDV – de Vereniging voor Technische Diensthoofden in de Verzorgingsinstellingen – organiseerde daarom twee jaar geleden een enquête en een panelgesprek over de relatie tussen de bouwheer en de architect/het studiebureau. Careflash kijkt naar de resultaten van de enquête en wat er ondertussen veranderd is. 

Technisch verantwoordelijken zitten met veel vragen over de bouwprocessen die ze doorlopen. Zijn er lacunes in het lastenboek die aanleiding kunnen geven tot het gebruik van minderwaardige materialen? Is de bouwplanning wel realistisch? Wat als een termijn niet wordt gerespecteerd? En heel belangrijk: wie is verantwoordelijk bij een slechte uitvoering?

“Bij elke zorginstelling doken er zulke vragen op, en iedereen ging er op zijn manier mee om,” zegt Marc Jackmaert, technisch directeur bij a.z. Vesalius en adjunct-secretaris bij VTDV. “Daarom besloten we met VTDV een enquête te organiseren ter gelegenheid van ons congres van 2014, met een hoop vragen over het bouwproces, van voorontwerp tot definitieve oplevering. Meer dan 70 mensen namen eraan deel.”

 

Te weinig inspraak

Wat viel Jackmaert het meest op in de resultaten? “Veel ondervraagden hadden het gevoel dat ze helemaal niet betrokken werden bij het voorontwerp. Maar 35 procent zegt intensief te overleggen met de architect of het ingenieursbureau. Dat is erg weinig, want wie daar niet de puntjes op de i zet, betaalt dat cash in een latere fase. Ook opvallend: lang niet iedereen heeft inspraak bij selectie- en gunningscriteria, terwijl dat toch een absolute noodzaak is.”

 

Ontwerpfouten

Nog antwoorden die eruit springen: Maar liefst 84 procent van de ondervraagden zegt altijd of vaak discussies te hebben met de ontwerpers over de besluiten van het gunningsverslag. 47 procent zegt al problemen te hebben gehad als gevolg van ontwerpfouten en de helft daarvan kon niet rekenen op de expertise en ondersteuning van de architect of het studiebureau. Drie op de vier vindt trouwens dat architecten en studiebureaus te weinig financiële verantwoordelijkheid op zich nemen bij ontwerpfouten.

 

BIM

De enquête en het daaropvolgende panelgesprek maakten vooral duidelijk dat bouwheer, architect en studiebureau meer als team moeten samenwerken. Werken volgens BIM (Building Information Modelling, red.) bijvoorbeeld, een concept waar in 2014 maar 14 procent van de ondervraagden vertrouwd mee was. “Maar dat is, zeker voor kleine zorginstellingen, niet altijd gemakkelijk door het gebrek aan personeel en middelen,” besluit Jackmaert.

 

Het volgende VTDV-congres, met als thema ‘Future-Proof !? – Een uitdagende zorg’, gaat door op 27 mei 2016 in Flanders Expo, Gent